Enkel Blackjack Splitting Strategy

I online blackjack når de to første dekkene er likeverdige, kommer splittet trekk inn i spill. Det er et valgfritt trekk. Hvis du utøves, vil du dele hånden i to hender, og ta omgående ett kort i hver hånd. Du vil da spille hver hånd uavhengig på vanlig måte. Når du trener dette trekket, må du plassere en annen like innsats for den andre hånden.

Den enkle blackjack-splittstrategien er delt inn i tre seksjoner. Den første delen omhandler like rangerte kort som aldri må splittes. Du bør fortsette å spille med en hånd. Hvis du holder to som rangordnede kort med verdi 10, må du ikke dele. En håndverdi på 20 er nesten perfekt. Ved splitting er det lite sannsynlig at du vil nå en håndverdi på 20 i hver hånd. Den andre hånden du aldri bør dele er to fiver. To fiver gir en håndverdi på 10. Med det tredje kortet er det meget sannsynlig at du vil få en håndverdi på 18 eller mer. Dette er en veldig behagelig posisjon. Hvis du deler fives, vil du sannsynligvis bli sittende fast med håndverdier på rundt 15 i begge hender. Av samme grunn bør du aldri splitte fire.

Neste avsnitt omhandler like rangerte kort som alltid må deles. Du må alltid dele esser. To ess gir en håndverdi på enten 12 eller 2, som begge har stor sannsynlighet for busting. Hver hånd med en enkelt ess kan gi deg en blackjack. Sannsynligheten er at du vil ende opp med en gyldig håndverdi på over 18. Tilsvarende oppgir den enkle blackjack-strategien at to ni og to åtter alltid skal deles.

I den tredje delen, som dekker resten av parene, er avgjørelsen om å splitte avhengig av forhandlerens ansiktskort. Forhandlerens ansiktskort gir en anelse om den mulige styrken til forhandlerens hånd. Hvis dealerens forsiden opp kort er et åtte, ni, ess eller et 10 verdikort så er han i sterk posisjon, og du bør ikke risikere ekstra innsats ved å dele hånden din. Men hvis dealerens forsiden opp kort er en syv eller mindre, er forhandleren i svak posisjon. Derfor bør du utnytte situasjonen ved å dele hånden din.

Den grunnleggende oppdelingsstrategien gir god avkastning til nye spillere. Men hvis du vil ha de beste resultatene, må du lære den optimale blackjack-strategien som er mer kompleks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *